Animacja prezentuje lokalizację jak i granice oferowanej nieruchomości.

granice nieruchomości

Powierzchnia łączna: 13,7073 ha

Teren wokół budynku: 1,9649 ha
B-RIVb 0,8330 ha grunty rolne zabudowane
N 1,1319 ha nieużytki
Teren parku: 11,7424 ha
LsIII 7,4469 ha lasy i grunty leśne
LzIV 1,3820 ha grunty zadrzewione i zakrzewione
LsIV 0,7456 ha lasy i grunty leśne
ŁVI 0,8155 ha łąka
ŁIV 0,4911 ha łąka
LzIII 0,3605 ha grunty zadrzewione i zakrzewione
PsV 0,0456 ha pastwisko
dr 0,1405 ha droga
W 0,3157 ha rowy

Sporządzono wg opisu nieruchomości Ko­na­rze­wo KERG 959/96 działka 3/19, stan na dzień 3 czerwca 1997 roku.