Na terenie parku w Konarzewie, który zajmuje powierzchnię 11,74 ha znajduje się pozostałość cmentarza rodzinnego, rosną liczne stare dęby o obwodzie od 330cm do 550 cm. W pobliżu pałacu od strony północnej urządzony był staw z wyspą. Założenie parkowe w Konarzewie podobnie jak pałac wpisane jest do rejestru zabytków (wpis nr 1305) Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Szcze­ci­nie. Oznacza to, iż na mocy prawa polskiego renowacja lub zagospodarowanie zaniedbanego parku wymaga dokonania uzgodnień z wojewódzkim konserwatorem zabytków.

Trwa ładowanie ...


Prezentacja niżej wykonana na podstawie opracowania "Założenie przestrzenne parkowo-pałacowe Konarzewo" z dnia 31 sierpnia 1995 roku